OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRYWATNOŚCI

Ochrona, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wszelkie dane, jakie zbieramy od Ciebie podczas Twojej wizyty na naszych stronach lub kontach w mediach społecznościowych lub sklepach detalicznych, zawsze zbierane są, przetwarzane i przechowywane za Twoją zgodą. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych bez Twojej zgody (poniżej 18 lat wymaga zgody osoby dorosłej).

Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem europejskim, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym w sprawie Ochrony Danych EU z 2016 r.

Chronimy i szyfrujemy Twoje dane osobowe, wykorzystując najbardziej nowoczesne technologie, by zapewnić im bezpieczeństwo.

Dane osobowe, jakie gromadzimy na Twój temat należą do Ciebie. Zawsze przysługuje Ci prawo do wyrażenia lub wycofania zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez naszą organizację do jakiegokolwiek celu.

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla jakich są zbierane i nie są one przechowywane przez strony trzecie bez naszej wiedzy ani zgody.

Przysługuje Ci również prawo do zażądania od nas zmiany posiadanych przez nas danych na Twój temat lub do trwałego usunięcia Twoich danych osobowych, chyba, że ich przechowywanie wymagane jest przez organy państwowe w krajach, w których prowadzimy działalność.