OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRYWATNOŚCI

Ochrona, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wszelkie dane, jakie zbieramy od Ciebie podczas Twojej wizyty na naszych stronach lub kontach w mediach społecznościowych lub sklepach detalicznych, zawsze zbierane są, przetwarzane i przechowywane za Twoją zgodą. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych bez Twojej zgody (poniżej 18 lat wymaga zgody osoby dorosłej).

Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem europejskim, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym w sprawie Ochrony Danych EU z 2016 r.

Chronimy i szyfrujemy Twoje dane osobowe, wykorzystując najbardziej nowoczesne technologie, by zapewnić im bezpieczeństwo.

Dane osobowe, jakie gromadzimy na Twój temat należą do Ciebie. Zawsze przysługuje Ci prawo do wyrażenia lub wycofania zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez naszą organizację do jakiegokolwiek celu.

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla jakich są zbierane i nie są one przechowywane przez strony trzecie bez naszej wiedzy ani zgody.

Przysługuje Ci również prawo do zażądania od nas zmiany posiadanych przez nas danych na Twój temat lub do trwałego usunięcia Twoich danych osobowych, chyba, że ich przechowywanie wymagane jest przez organy państwowe w krajach, w których prowadzimy działalność.

 1. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE

Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które przekazałeś nam dobrowolnie. Na przykład, takie dane mogą być zbierane podczas Twoich wizyt w naszych sklepach, gdy dokonujesz u nas zakupu. Dane osobowe są wtedy zbierane w celu przetwarzania Twojego zamówienia, płatności lub dostawy lub instalacji Twojego zamówienia, lub w celu przechowywania w związku z gwarancją Twojego zakupu przez okres trwania gwarancji.

Inne dane osobowe przekazane przez Ciebie dobrowolnie mogą być zbierane podczas rejestracji w naszym biuletynie informacyjnym, serwisie powiadomień pocztą elektroniczną o nowych produktach, wiadomości email dotyczących udziału w badaniach i konkursach oraz wiadomości email i/lub telefonów w sprawie produktów, dostaw zamówień, płatności i gwarancji, itp. Dane osobowe mogą być również zbierane w celu zatwierdzenia gwarancji dla Twojego zakupu oraz potwierdzenia danych płatności.

Dane osobowe, które możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i usuwać do określonych celów i przed określony czas, mogą obejmować imiona, nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy email, dane banku, konta w mediach społecznościowych, numery identyfikacyjne lub numery paszportu, itp.

 

 1. ADRESY IP I ANALIZA SIECI

Co więcej, analizujemy ruch na naszych stronach i mediach społecznościowych by zrozumieć wymagania naszych klientów i, w oparciu o nie, stale ulepszać nasze strony, oferty i poprawiać wygodę użytkowników. Z tego powodu, standardowo przechowujemy adresy IP dostawców Internetu osób odwiedzających nasze strony. Adres IP nie jest powiązany z konkretną osobą.

Do celów statystycznych, podczas analizy sieci oceniane są wyłącznie anonimowe dane zbiorcze. Dane od indywidualnych użytkowników naszej strony są przechowywane wyłącznie w celu analizy błędów. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu naprawy błędów i są usuwane po upływie dwutygodniowego okresu przechowywania.

 

 1. PLIKI COOKIE I ANALIZA

Pliki cookie z naszych stron nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera, ponieważ nie są to programy wykonywalne, a tylko pliki tekstowe. Stosujemy pliki cookie by ułatwić Ci przeglądanie strony. Pliki cookie stosujemy również do śledzenia sieci, badań rynku i celów statystycznych, by zidentyfikować, które strony/produkty odwiedzasz najczęściej. Stanowi to podstawę personalizacji naszych treści i przygotowanych dla Ciebie ułatwień na naszych stronach.

Stosujemy pliki cookie sesji, które są usuwane natychmiast po zakończeniu sesji Twojej przeglądarki oraz stałe pliki cookies, które są przechowywane do czasu, aż je usuniesz. W plikach cookie nie przechowujemy żadnych danych osobowych (chyba, że wyrazisz na to zgodę) i możesz zgodzić się lub odmówić zgody na stosowanie takich plików cookie.

Zależy to również od ustawień Twojej przeglądarki, oraz od tego, czy plik cookie jest przechowywany, czy usuwany. Jeśli plik jest przechowywany, nasz serwer sieciowy może rozpoznać Twój terminal.  Następnym razem, gdy odwiedzisz nasze strony lub gdy będziesz przełączać się między funkcjami wymagającymi wprowadzenia hasła, plik cookie może zaoszczędzić Twój czas potrzebny na ponowne wprowadzenie takich informacji. W ten sposób pliki cookie ułatwiają Ci korzystanie ze stron internetowych, gdy wymagane jest działanie ze strony użytkownika. Ponadto, pliki cookie mogą pomóc nam w jak największym stopniu spersonalizować i zoptymalizować naszą stronę na Twoje potrzeby, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Możesz ustawić blokadę plików cookie i plików śledzących w swojej przeglądarce,  możesz też poprosić nas o niestosowanie plików cookie podczas Twoich sesji na naszych stronach.

Clear, enable, and manage cookies in Chrome

For Google Chrome users, how to clear your cookies from our site:

 1. On your computer, open Chrome.
 2. At the top right, click More More and then Settings.
 3. At the bottom, click Advanced.
 4. Under “Privacy and security,” click Content settings.
 5. Click Cookies.
 6. Under “All cookies and site data,” search for the website’s name.
 7. To the right of the site, click Remove Remove.

For Mozilla Firefox users, how to clear your cookies from our site: Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer on Firefox

 1. Click the menu button and choose Options.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the History section.
 3. In the drop-down menu next to Firefox will, choose Use custom settings for history.
 4. Click Show Cookies…. The Cookies window will appear.
 5. In the Search: field, type the name of the site whose cookies you want to remove. The cookies that match your search will be displayed.
 6. Select the cookie(s) in the list to remove and click Remove Selected.
 7. Click Close to close the Cookies window. Close the about:preferences page.

For Apple Safari users, how to clear your cookies from our site: Manage cookies and website data using Safari

For Microsoft Edge, or any other browser, go to your browser settings and look for the Cookies section.

For more information, please check your Broswer Support.

Cookies on our sites:

SPECIFICATION DESCRIPTION
Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of our website. They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of our website, use a shopping cart or make use of e-billing services.
Analytical/performance cookies. They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.
Functionality cookies These are used to recognise you when you return to our website. This enables us to personalise our content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region).
Targeting cookies. These cookies record your visit to our website, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose.
 1. OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA

Wykorzystujemy tylko minimalną ilość informacji wymaganych do realizacji celu, dla jakiego są zbierane. Zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w związku z naszymi produktami i usługami. Wymagamy Twojej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych do każdego z tych celów. Jasno określamy jakie dane, dlaczego i kiedy będą wykorzystane.

Po realizacji Twojego zapytania, informacje te nie będą przechowywane bez Twojej zgody. Twoje dane osobowe zostaną usunięte i będą przechowywane jedynie za Twoją zgodą (chyba, że przechowywanie ich wymagane jest przez przepisy prawa).

 1. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim, chyba, że uzyskamy Twoją zgodę. Niektóre z naszych usług (np. rejestracja do newslettera, lista mailingowa, zapytania, media społecznościowe, itp.)  dają Ci możliwość przechowywania i/lub udostępniania nam Twoich danych osobowych.

Takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do danego celu lub do realizacji Twojego zapytania. Po realizacji Twojego zapytania, informacje te nie będą przechowywane bez uzyskania Twojej zgody. Gdy wypiszesz się / zrezygnujesz z naszego newslettera lub listy mailingowej, itp., Twoje dane zostaną usunięte i zostaną zatrzymane wyłącznie za Twoją zgodą.

 1. ZGODNOŚĆ DANYCH

Łączymy się z firmami prowadzącymi media społecznościowe, które są zgodne z RODO (lub równoważnymi przepisami, procesami i zasadami oraz standardami).

 

 1. DANE OSOBOWE

Wszelkie dane osobowe, jakie uzyskujemy z mediów społecznościowych, są podawane za zgodą osób, których dane dotyczą i są wykorzystywane wyłącznie do celów komunikacji w ramach kont w mediach społecznościowych. Np. osoba, której dane dotyczą może obserwować nas / łączyć się z nami / zapisać się do naszej grupy na koncie w mediach społecznościowych by otrzymywać / oglądać filmy, zdjęcia, wiadomości o nowych produktach i usługach, informacje o firmie lub łączyć się z naszymi stronami poprzez link w mediach społecznościowych lub komunikować się z nami za pomocą czatu. Działania te mają miejsce wyłącznie w odniesieniu do osób, które świadomie udzielają na nie zgody.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I TECHNOLOGIA

Bezpieczeństwo danych jest dla nas najważniejsze. W naszej infrastrukturze wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię, by zapewnić szyfrowanie, zabezpieczenie i ochronę Twoich danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem.

Nasze najwyższej klasy środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w miarę pojawiania się nowych technologii. Każdy proces przetwarzania i przesyłania danych osobowych jest szyfrowany przez protokół SSL (Secure Sockets Layer) oraz inne sprawdzone technologie. SSL umożliwia przekazywanie dokumentów w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem Internetu, pomiędzy przeglądarką a serwerem sieciowym. URL strony internetowej z połączeniem SSL do Twojej przeglądarki rozpoczyna się od https://.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ŚRODKI ORGANIZACYJNE

Wyłącznie uprawniony personel posiada dostęp do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych. Organizacyjne środki bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony Twoich danych osobowych podlegają wewnętrznym bezpiecznym zasadom organizacyjnym, procesom i kontroli. Te środki organizacyjne są kierowane, monitorowane i kontrolowane przez wdrożone przez nas rozwiązania techniczne.

 1. ŻĄDANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem, możesz zażądać informacji jakie dane osobowe dotyczące Ciebie posiadamy i możesz poprosić nas o ich poprawienie, jeśli są błędne. Możesz również poprosić o ich usunięcie oraz o przekazanie Ci kopii tych danych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody, jeśli tak stanowi wymóg prawny nałożony przez władze państw, w których prowadzimy działalność.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie dane osobowe dotyczące Ciebie posiadamy, zbieramy, przechowujemy lub przetwarzamy, lub jeśli wiesz, że posiadamy Twoje dane osobowe i chcesz je poprawić lub usunąć, skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. urzędnik odpowiedzialny za zgodność

 

 1. ZAŻALENIA: TWOJE PRAWO DO ZŁOŻENIA ZAŻALENIA

Jeśli chciałbyś złożyć zażalenie w związku z tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, możesz skontaktować się z Biurem Inspektora Ochrony Danych, który stanowi organ nadzorczy UE / EOG, za pomocą poniższych danych kontaktowych:

Email: commissioner @ dataprotection.gov.cy

Tel: +357 22818456

Adres Biura:

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, Cypr

P.O.Box:

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

P.O. Box 23378, 1682 Nicosia, Cypr

Strona www: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contactus_en/contactus_en?OpenDocument